Kurotec Kurotec

Kurotec Polska Spółka z o.o.

Adres główny prowadzenia działalności:
44-120 Pyskowice
ul. Gliwicka 18
tel. (48 32) 331 49 85
email: gliwice.biuro@kurotec.com.pl

Siedziba spółki – adres do faktur:
74-204 Kozielice Kozielice 109
tel. (48 91) 563 03 53
email: kozielice.biuro@kurotec.com.plNIP: 631-10-34-978
KRS: 0000021326,
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
BDO: 000036671

Zbiorniki, aparatura przemysłowa

Drugim kierunkiem naszej działalności jest produkcja zbiorników i aparatów typu zbiornikowego, w tym ciśnieniowych, wież absorpcyjnych, płuczek, zbiorników magazynowych oraz aparatów specjalnych. Stosowane w ich budowie rozwiązania konstrukcyjne i materiały dostosowane są do chemicznych i fizycznych realiów procesów technologicznych realizowanych w instalacjach, w których te elementy mają pracować.

Stosowane przez nas przy produkcji tych elementów technologia spełnia wszystkie wymagania nowoczesnej techniki produkcji elementów aparatury przemysłowej, bezpieczeństwa technicznego i bezpieczeństwa pracy w procesie produkcyjnym oraz przepisów prawnych związanych z tego typu produkcją.

Z uwagi na problemy związane z transportem wielkogabarytowych elementów instalacji przemysłowej przedsiębiorstwo nasze oferuje wytwarzanie elementów z TWS o średnicy przekraczającej 5000 mm w przewoźnej hali montażowej instalowanej na czas niezbędnych dla ich na placu budowy u Klienta.

Firma nasza posiada zezwolenia na działalność uwarunkowane spełnieniem wymagań §19 WHG (Wasserhaushaltsgesetz – Ustawa o gospodarce wodnej w RFN).

Wszystkie nasze wyroby podlegają procedurze badania jakości przez TÜV (Technischer Überwachungsverein – odpowiednik UDT w RFN) wg wymagań instrukcji AD-Merkblatt N1.

Realizacja każdego zamówienia Klienta zachodzi przy ścisłej, konstruktywnej współpracy pomiędzy kierownictwem firmy a Służbą Zapewnienia Jakości, aż po odbiór końcowy przeprowadzany przez nasz Dział Zapewnienia Jakości.

Certyfikacja bazuje na wymaganiach normy EN 10 204 (DIN 50 049)

Dzięki regularnym szkoleniom nasi specjaliście dysponują gruntowną wiedzą w zakresie własności materiałów z jakich wykonywane są nasze produkty, dzięki czemu są doskonale przygotowani do występowania w roli kompetentnych partnerów i doradców naszych dotychczasowych i potencjalnych Klientów, oferując swą pomoc w współpracę przy rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych ze stosowaniem wyrobów z TWS w budowie aparatury przemysłowej , nie wyłączając tych wąskospecjalistycznej natury.