Kurotec Kurotec

Kontakt

74-204 Kozielice
Kozielice 109
tel. (48 91) 563 03 53
fax (48 91) 563 03 58
email: kozielice.biuro@kurotec.com.pl

44-120 Pyskowice
ul. Gliwicka 18
tel. (48 32) 331 49 85
fax (48 32) 331 49 84
email: gliwice.biuro@kurotec.com.pl

Montaż

Nasza rola nie kończy się na wyprodukowaniu elementów instalacji z TWS. Oferujemy również usługi w zakresie ich transportu na plac budowy oraz montażu prowadzonego przez nasze dysponujące bogatym doświadczeniem w tym zakresie brygady montażowe. Dzięki daleko idącemu przygotowaniu naszych produktów do montażu jesteśmy w stanie ograniczyć do minimum czasy przestoju przy budowie aparatury, a tym samym koszty własne i Klienta. Nasz program dostaw uzupełniają usługi w zakresie montażu rurociągów wykonanych z tworzyw termoplastycznych oraz wykonanie powłok ochronnych z TWS w stalowych i betonowych zbiornikach zamkniętych i otwartych.

Zdjęcia wykonane podczas montażu