Kurotec Kurotec

Kurotec Polska Spółka z o.o.

Adres główny prowadzenia działalności:
44-120 Pyskowice
ul. Gliwicka 18
tel. (48 32) 331 49 85
email: gliwice.biuro@kurotec.com.pl

Siedziba spółki – adres do faktur:
74-204 Kozielice Kozielice 109
tel. (48 91) 563 03 53
email: kozielice.biuro@kurotec.com.plNIP: 631-10-34-978
KRS: 0000021326,
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
BDO: 000036671

Montaż

Nasza rola nie kończy się na wyprodukowaniu elementów instalacji z TWS. Oferujemy również usługi w zakresie ich transportu na plac budowy oraz montażu prowadzonego przez nasze dysponujące bogatym doświadczeniem w tym zakresie brygady montażowe. Dzięki daleko idącemu przygotowaniu naszych produktów do montażu jesteśmy w stanie ograniczyć do minimum czasy przestoju przy budowie aparatury, a tym samym koszty własne i Klienta. Nasz program dostaw uzupełniają usługi w zakresie montażu rurociągów wykonanych z tworzyw termoplastycznych oraz wykonanie powłok ochronnych z TWS w stalowych i betonowych zbiornikach zamkniętych i otwartych.

Zdjęcia wykonane podczas montażu