Kurotec Kurotec

Kurotec Polska Spółka z o.o.

Adres główny prowadzenia działalności:
44-120 Pyskowice
ul. Gliwicka 18
tel. (48 32) 331 49 85
email: gliwice.biuro@kurotec.com.pl

Siedziba spółki – adres do faktur:
74-204 Kozielice Kozielice 109
tel. (48 91) 563 03 53
email: kozielice.biuro@kurotec.com.plNIP: 631-10-34-978
KRS: 0000021326,
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
BDO: 000036671

O fimie Kurotec Polska Sp. z o.o.

Do roku 1983 postęp w dziedzinie zastosowań tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (TWS) był niewielki, a elementom produkowanym z tych materiałów nie stawiano zbyt wysokich wymagań.

Potencjalne możliwości tkwiące w elementach wytwarzanych z TWS, w tym możliwość produkcji szerokiego wachlarza elementów instalacji przemysłowych – rurociągów, kształtek, zbiorników o interesujących konstruktora i technologa własnościach, dostrzegła grupa założycieli firmy Kurotec GmbH.

Od samego początku działalności ambicją firmy jest proponowanie Klientom skutecznych i nowatorskich rozwiązań w zakresie budowy instalacji przemysłowych, których elementy muszą zapewniać wysoką odporność na działanie czynników technologicznych (agresywne media, temperatura), a równocześnie muszą wyróżniać się wysoką wytrzymałością mechaniczną. Podstawowym kierunkiem naszej działalności jest wytwarzanie rurociągów, kształtek rurowych i aparatów typu zbiornikowego do pracy z agresywnymi chemicznie czynnikami z TWS.

Długoletnie doświadczenie w zakresie produkcji i aplikacji naszych wyrobów upoważnia nas do występowania w roli specjalistów w zakresie zastosowań elementów z TWS w budowie aparatury stosowanej w przemysłowych procesach technologicznych, w których wykorzystywane lub wytwarzane są substancje o silnie destruktywnym działaniu na elementy aparatury. Zobowiązuje to nas do odpowiedzialnego podchodzenia do problemów i potrzeb odbiorców naszych wyrobów.

Aby zagwarantować optymalne dostosowanie własności dostarczanych produktów do konkretnych przypadków zastosowań u Klienta, oferujemy pełny zakres usług i dostaw poczynając od projektowania, etapu obliczeń i opracowania konstrukcji, poprzez produkcję, dostawę na plac budowy i montaż, a skończywszy na całodobowym serwisie posprzedażnym działającym pod hasłem „Klient ani na chwilę nie może być pozostawiony sam na sam ze swym problemem”. Dzięki tej przez nas konsekwentnie od powstania firmy wyznawanej i stosowanej w codziennej i praktyce dewizie wyroby Kurotec znane i stosowane są na całym świecie.