Kurotec Kurotec

Kurotec Polska Spółka z o.o.

Adres główny prowadzenia działalności:
44-120 Pyskowice
ul. Gliwicka 18
tel. (48 32) 331 49 85
email: gliwice.biuro@kurotec.com.pl

Siedziba spółki – adres do faktur:
74-204 Kozielice Kozielice 109
tel. (48 91) 563 03 53
email: kozielice.biuro@kurotec.com.plNIP: 631-10-34-978
KRS: 0000021326,
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
BDO: 000036671

Rury i kształtki rurowe

Podstawowym surowcem do produkcji elementów do budowy rurociągów z TWS (tzn. rur i kształtek rurowych o średnicach w zakresie od 25 do 8000 mm) są wszystkie dostępne w handlu żywice poliestrowe, w tym żywice poliestrowe winylowe. Stosuje się również inne materiały wiążące, takie jak: polietylen, polipropylen, polichlorek winylu i polifluorek winylidenu (PE, PP, PVC i PVDF). Rury i kształtki rurowe produkowane są wg wymagań normy DIN 16965, typ A, B, D i E, DIN 16966 oraz wg wymagań technicznych klienta. Elementy te produkowane są wyłącznie metodą nawijania ręcznego, co gwarantuje spełnienie wysokich wymagań jakościowych, jakie stawiane są przy zastosowaniu ich do budowy instalacji przemysłowych.

Dodatkową gwarancją wysokiej jakości efektu końcowego, jakim jest zbudowana przy wykorzystaniu elementów TWS naszej produkcji instalacja, jest wdrożony w naszym przedsiębiorstwie system zapewnienia jakości obejmujący wszystkie fazy procesu realizacji zamówienia Klienta, od projektowania po odbiór końcowy. Swą czołową pozycję na rynku elementów do budowy aparatury przemysłowej z TWS nasze wyroby zawdzięczają wysokim walorom konstrukcji oraz doskonałym własnościom stosowanych materiałów i metod przetwórstwa.